Đã giảm 64 biên chế

Cập nhật lúc 21:44, Thứ Hai, 14/01/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Theo Đề án 01 ĐA/TU ngày 12-5-2016 của Ban TVTU về tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị định 108 của Chính phủ, giai đoạn 2015-2021 thì đến năm 2021 toàn tỉnh sẽ tinh giản 145 biên chế (đạt tỷ lệ 10,09%).

Theo đó, từ năm 2015 đến nay đã giảm 64 biên chế; số tiếp tục phải giảm theo Đề án 01-ĐA/TU là 81 biên chế. Việc giảm biên chế đã được thực hiện đúng lộ trình, đạt mục tiêu đề ra nhưng phần lớn đối tượng tinh giản biên chế trong thời gian qua là cán bộ, công chức nghỉ hưu đúng tuổi; số cán bộ tinh giản theo Nghị định 108-NĐ/CP còn ít.

D.A

 

.
.
;
.
.