Gia hạn thời gian hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động

Cập nhật lúc 22:13, Thứ Sáu, 23/10/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Chính phủ mới đây đã thống nhất với đề xuất của Bộ TN-MT về việc gia hạn thời gian hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động.

Cụ thể, Chính phủ cho phép gia hạn thời gian hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục đến hết ngày 31-12-2021 (thay vì ngày 31-12-2020 theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường); cho phép gia hạn đến hết ngày 31-12-2021 đối với giấy phép xử lý chất thải nguy hại (đã được Bộ TN-MT cấp cho doanh nghiệp), đồng thời không phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt nếu không thay đổi địa điểm, tăng quy mô công suất hoạt động.

Cùng với đó, Chính phủ cho phép gia hạn đến hết ngày 31-12-2021 đối với giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thuộc các trường hợp quy định tại Nghị định số 40 năm 2019, không phải lập lại ĐTM đã được phê duyệt nếu không thay đổi địa điểm, tăng quy mô công suất hoạt động.

Đây là những thay đổi nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện một số quy định tại Nghị định số 40 năm 2019 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và điều chỉnh các nội dung của nghị định theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về chống tiêu cực, tham nhũng; phòng, chống ô nhiễm môi trường.           

Ban Mai

 

.
.
;
.
.