Giảm 20% phí môi trường cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Cập nhật lúc 19:13, Thứ Tư, 11/08/2021 (GMT+7)

(ĐN)- HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND quy định mức thu 2 loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, áp dụng mức thu bằng 80% mức thu phí tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh gồm: Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10-7-2020 quy định phí đăng ký giao dịch đảm bảo và Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 10-7-2020 quy định phí thẩm định hồ sơ, điều kiện, đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác sử dụng nước dưới đất; hành nghề khoan nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước dưới đất và xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Mức thu phí được áp dụng đến hết ngày 31-12-2021.

Hoàng Lộc

.
.
;
.
.