Xây dựng nội dung tờ trình phải chất lượng và phù hợp với thực tế

Cập nhật lúc 15:11, Thứ Hai, 13/06/2022 (GMT+7)

(ĐN) - Sáng 13-6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đã chủ trì cuộc họp với Sở Thông tin - truyền thông , Ban Dân tộc tỉnh rà soát nội dung dự thảo 2 tờ trình dự kiến được UBND tỉnh trình tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa X vào giữa năm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại cuộc họp
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại cuộc họp

Theo đó, tại cuộc họp, đại diện Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh và các sở, ngành đã góp ý cho nội dung 2 dự thảo tờ trình và nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành thông tin và truyền thông. Nội dung tờ trình này do Sở Thông tin - truyền thông tham mưu xây dựng; còn Dự thảo tờ trình và nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh do Ban Dân tộc tỉnh tham mưu xây dựng.

Qua nghiên cứu nội dung các tờ trình, đại diện Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh và Sở Tư pháp đều cho rằng, một số nội dung được nêu trong 2 tờ trình và nghị quyết nói trên còn nhiều bất cập, cần chặt chẽ với các quy định của pháp luật, sát với thực tiễn hơn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin - truyền thông, Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của Ban Văn hóa - xã hội và các sở ngành tại cuộc họp để hoàn thiện dự thảo các tờ trình và nghị quyết nói trên. Khi đã hoàn thành và trình HĐND tỉnh phải đảm bảo chất lượng và phải được kỳ họp thông qua, đồng thời dễ triển khai trong thực tế.

Phó chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý Ban Dân tộc tỉnh chủ động phối hợp với Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan sớm hoàn thiện nội dung dự thảo tờ trình Chính sách hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, vì đây là tờ trình sẽ phải xin ý kiến Ban TVTU. Hơn nữa, theo yêu cầu của UBND tỉnh đề ra đối với tờ trình trên đã trễ một kỳ họp HĐND, thời gian diễn ra kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm lại đang đến gần. Nếu lần này không khẩn trương sẽ lại tiếp tục trễ và lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh phải chịu trách nhiệm với UBND tỉnh về chất lượng tờ trình này.

Công Nghĩa

 

 

.
.
;
.
.