Hộ nghèo, cận nghèo ở Đồng Nai có được hỗ trợ tiền xây, sửa nhà?

Cập nhật lúc 21:38, Thứ Sáu, 12/08/2022 (GMT+7)

Một hộ nghèo ở xã Vĩnh Tân (H.Vĩnh Cửu) thắc mắc: “Mới đây, tôi có nghe thông tin bắt đầu từ ngày 15-8, những hộ nghèo và cận nghèo khi xây mới nhà sẽ được hỗ trợ lên tới 40 triệu đồng và khi sửa nhà được hỗ trợ 20 triệu đồng. Vậy tôi phải làm thủ tục gì để được hỗ trợ khoản này?”.

- Trao đổi về nội dung này, Giám đốc Sở LĐ-TBXH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, đây là nội dung tại Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30-3-2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Quy định có hiệu lực từ ngày 15-8-2022.

Theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, các hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng khi xây mới nhà ở, hỗ trợ 20 triệu đồng đối với trường hợp sửa nhà. Tuy nhiên, chương trình hỗ trợ này chỉ áp dụng đối với những hộ nghèo và cận nghèo thuộc các huyện nghèo của một số tỉnh, thành.

Do tỉnh Đồng Nai vẫn còn hộ nghèo nhưng không còn huyện nghèo nên chính sách này không được áp dụng cho các hộ nghèo và cận nghèo ở tỉnh. Những hộ nghèo và cận nghèo ở Đồng Nai sẽ được hỗ trợ về an sinh xã hội theo những chương trình, chính sách chung của địa phương, nếu có và đủ điều kiện hưởng. Như vậy, trường hợp trên không thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ theo quy định trên.

An Nhiên (ghi)

.
.
;
.
.