Tiết kiệm hơn 215 triệu kWh điện

Cập nhật lúc 22:06, Thứ Ba, 28/09/2021 (GMT+7)

Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai cho biết, từ đầu năm đến nay, sản lượng điện tiết kiệm đạt hơn 215 triệu kWh, tương đương 2,2% sản lượng điện thương phẩm, cao hơn bình quân năm 2020.

Để đạt được kết quả trên, công ty đã tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền kế hoạch tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của công ty; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, thúc đẩy lắp đặt điện mặt trời mái nhà để sử dụng.

Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu tiết kiệm năng lượng 5,7% tổng tiêu thụ năng lượng trên toàn tỉnh, lượng điện tiêu thụ hằng năm đạt mức tiết kiệm tối thiểu 2% trên tổng sản lượng điện năng tiêu thụ.

Ban Mai

.
.
;
.
.