Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện dự án Đường vành đai 3 - TP.HCM và đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Cập nhật lúc 20:44, Thứ Sáu, 12/08/2022 (GMT+7)

UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 3 - TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh và dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 (dự án thành phần 1).

Theo đó, đối với dự án Đường vành đai 3 - TP.HCM, UBND tỉnh đưa ra các mốc tiến độ thực hiện các công việc gồm: trình UBND tỉnh báo cáo Bộ KH-ĐT điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương từ Bộ GT-VT về địa phương, đăng ký kế hoạch vốn năm 2022 trong tháng 8-2022; lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 2 dự án thành phần trước ngày 15-11-2022; bàn giao hồ sơ và ranh giải phóng mặt bằng trước ngày 30-9-2022; bàn giao 70% diện tích mặt bằng trước ngày 30-12-2023 và bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30-3-2024; lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán, lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát… và khởi công thực hiện dự án trước ngày 30-6-2023; thi công hoàn thành dự án trước ngày 30-6-2026.

Đối với dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 thì báo cáo Bộ KH-ĐT điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 từ Bộ GT-VT về địa phương trong tháng 8-2022; bàn giao 70% diện tích mặt bằng trước ngày 30-6-2023 và bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án thành phần 1 trước ngày 31-12-2023; lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán, lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát… và khởi công thực hiện dự án thành phần 1 trước ngày 30-6-2023; thi công hoàn thành, thông xe kỹ thuật tuyến đường cao tốc vào cuối năm 2026.

Quỳnh Nhi

.
.
;
.
.