Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa lâu dài

Cập nhật lúc 21:29, Thứ Sáu, 12/08/2011 (GMT+7)

Ngày 12-8, phát biểu tại hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (khu vực phía Nam), đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Kết quả triển khai cuộc vận động đã khẳng định việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa có ý nghĩa cấp bách, trước mắt, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.
Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Ban thường vụ cấp ủy và lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, đơn vị bám thật sát mục đích, yêu cầu của Chỉ thị và Kế hoạch này; gắn chặt việc học tập với việc làm theo đạo đức của Bác; quan tâm đến vấn đề xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức; phát huy tinh thần tự giác trong học tập và làm theo đạo đức của Bác; quan tâm đến công tác kiểm tra, đôn đốc; làm tốt công tác tuyên truyền… Cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nhưng trước hết cần xây dựng chương trình thực hiện tốt các nội dung đã được xác định trong các văn bản của Trung ương. Trên cơ sở yêu cầu chung, dựa trên đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị mình, lựa chọn lộ trình hợp lý cho từng nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, tổ chức, cán bộ, phù hợp với từng ngành, địa phương nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng và phù hợp với điều kiện thực tiễn.

TTXVN

 

.
.
;
.
.