Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

Cập nhật lúc 22:48, Thứ Hai, 06/02/2012 (GMT+7)

(ĐN)- Theo tin của  Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh (HĐGDQP-AN) tỉnh , trong năm 2012, để tạo được sự chuyển biến quan trọng về nhận thức của cán bộ các cấp, các ngành và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,  HĐGDQP-AN tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo chặt chẽ các địa phương, đơn vị kiện toàn HĐGDQP-AN các cấp, xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, đúng nội dung, chương trình và thời gian quy định. Trong đó, đặc biệt chú ý đến công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng là cán bộ, công chức, đảng viên mới bổ nhiệm, các giáo viên tại các trường, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong các tôn giáo và các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, viên chức, lao động trong các khu công nghiệp. Riêng đối với hệ thống các trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học phải tổ chức tổng kết bộ môn GDQP-AN cho học sinh, sinh viên trong năm học 2010-2011 và tiếp tục kiểm tra việc thực hiện công tác này trong năm học 2011-2012 theo chương trình được phân phối, đảm bảo có 100% học sinh ở các trường THPT được giáo dục kiến thức QP-AN.

Được biết, trong hè này, Sở GD-ĐT phối hợp với Tỉnh đoàn, các trường THCS và các đơn vị quân đội tổ chức tốt lớp học kỳ quân đội cho học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh và tiến tới tổ chức hội thao QP-AN lần thứ 2 cho học sinh, sinh viên các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

Đ.V

.
.
;
.
.