Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ

Cập nhật lúc 16:21, Thứ Ba, 24/07/2018 (GMT+7)

(ĐN)- Sáng 24-7, Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác văn thư, lưu trữ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Tỉnh ủy.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Phó cục trưởng Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng Đỗ Quốc Toán quán triệt, triển khai Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ Đảng và tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2018- 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 6-2-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 3-4-2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng.

Đồng chí Đỗ Quốc Toán cho biết, trong giai đoạn hiện nay, phát triển công tác văn thư lưu trữ Đảng và tổ chức chính trị - xã hội để phục vụ tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, phục vụ nhân dân và xã hội, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Phương Hằng

 

.
.
;
.
.