Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai

Cập nhật lúc 19:54, Thứ Sáu, 22/02/2019 (GMT+7)

(ĐN) - UBND tỉnh vừa có quyết định thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất 7 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế gồm: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Răng hàm mặt, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường.

Người dân tiêm chủng phòng bệnh tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh.
Người dân tiêm chủng phòng bệnh tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh.

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai trực thuộc Sở Y tế là đơn vị sự nghiệp công lập, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan có liên quan. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc riêng, có con dấu và được phép mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2019.

Hạnh Dung

.
.
;
.
.