Xây dựng đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX

Cập nhật lúc 22:51, Thứ Hai, 11/02/2019 (GMT+7)

(ĐN)- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đang xây dựng đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, tổng số đại biểu chính thức dự đại hội là 300 người, trong đó có 95 đại biểu đương nhiên hiện đang tham gia trong Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII.

Thành phần, số lượng đại biểu được phân bổ như sau: đại biểu thuộc các tổ chức thành viên: 52 người, ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố: 170 người, cá nhân tiêu biểu: 42 người, chuyên gia các ngành, lĩnh vực: 24 người và cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là 12 người.

Về cơ cấu thành phần đại biểu, dự kiến đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 25-30%, đại biểu là người ngoài Đảng: 25-35%, đại biểu là người dân tộc thiểu số: 3-5%, đại biểu là người thuộc các tôn giáo: 10-15%, đại biểu là cán bộ Mặt trận chuyên trách: 20-30%. Căn cứ vào kết quả hiệp thương và cơ cấu thành phần đại biểu dự đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần cho các tổ chức thành viên và địa phương theo nguyên tắc: mỗi tổ chức thành viên được phân bổ ít nhất 1 đại biểu, số lượng đại biểu còn lại sẽ phân bổ cho những tổ chức thành viên có đông đoàn viên, hội viên; mỗi huyện, thị xã, thành phố được cử ít nhất 10 đại biểu (không tính số đại biểu đương nhiên); cơ cấu tỷ lệ người ngoài Đảng của mỗi địa phương ít nhất phải bảo đảm 23% trở lên.

Hà Lam

.
.
;
.
.