Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân

Cập nhật lúc 21:18, Thứ Sáu, 14/06/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời gian qua, các cấp ủy Đảng trong tỉnh luôn chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, nhất là ở những vùng đang triển khai thực hiện các dự án lớn để qua đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước và tích cực giải quyết các vụ việc bức xúc của quần chúng nhân dân, không để xuất hiện “điểm nóng”. Đồng thời thường xuyên định hướng thông tin tuyên tuyền; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên mặt trận chính trị, tư tưởng và lý luận với những kế hoạch cụ thể…

Quỳnh Trang

.
.
;
.
.