Thi hành kỷ luật gần 200 đảng viên

Cập nhật lúc 21:31, Chủ Nhật, 23/06/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật trong toàn tỉnh là 199 đảng viên (chiếm 0,25% tổng số đảng viên toàn tỉnh và tăng 0,01% so với cùng kỳ năm 2018). Nội dung vi phạm nhiều nhất của đảng viên là chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (111 trường hợp, chiếm 55,8%); tiếp đó là thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ (35 trường hợp); vi phạm những điều đảng viên không được làm (15 trường hợp); cố ý làm trái (11 trường hợp); phẩm chất đạo đức lối sống 5 trường hợp; vi phạm liên quan tài chính 2 trường hợp và các vi phạm khác là 20 trường hợp. Ngoài xử lý về mặt công tác Đảng, có 31 trường hợp còn bị xử lý về hành chính và 7 trường hợp xử lý hình sự.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã ra thông báo phê bình rút kinh nghiệm đối với 3 đảng viên vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật. Ban thường vụ cấp ủy huyện đã xóa tên 60 đảng viên do bỏ sinh hoạt Đảng và không đóng đảng phí theo quy định, cho ra khỏi Đảng 53 trường hợp do hoàn cảnh gia đình không có điều kiện tham gia sinh hoạt Đảng.

Dương An

.
.
;
.
.