Tích cực giám sát chuyên đề

Cập nhật lúc 21:38, Thứ Tư, 17/07/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tổ chức giám sát 99 tổ chức Đảng và 92 đảng viên trong 6 tháng đầu năm nay. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã giám sát ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc tỉnh về hoạt động chuyên môn và công tác cán bộ kiểm tra chuyên trách; giám sát Đảng đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy…

Ủy ban kiểm tra cấp huyện và cơ sở giám sát các tổ chức Đảng trong việc triển khai quán triệt nghị quyết của cấp trên và cấp mình; về công tác phát triển đảng viên mới; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Qua giám sát đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và yêu cầu kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm ở một số nơi.       

   Q.T

.
.
;
.
.