Thu hồi 215,7 tỷ đồng tiền nợ bảo hiểm

Cập nhật lúc 20:43, Thứ Ba, 12/11/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức 453 cuộc thanh, kiểm tra, trong đó có 176 cuộc thanh tra chuyên ngành, 45 cuộc kiểm tra đơn vị sử dụng lao động, 20 cuộc kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh, 66 cuộc kiểm tra đại lý, 9 cuộc kiểm tra nội bộ và 137 cuộc thanh, kiểm tra liên ngành.

Qua thanh, kiểm tra đã xử phạt 18 đơn vị vi phạm với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Các đơn vị đã nộp phạt số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành thu hồi nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hơn 215,7 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tổ chức các đợt thanh, kiểm tra nhằm đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị còn nợ đọng bảo hiểm, nhất là các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

An Yên

.
.
;
.
.