Giải quyết thỏa đáng nhu cầu chính đáng của nhân dân

Cập nhật lúc 15:19, Thứ Hai, 13/01/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác dân vận của tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác dân vận và quy chế dân chủ năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 diễn ra vào ngày 13-1.

Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác dân vận của tỉnh; Huỳnh Văn Hồng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị
Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác dân vận của tỉnh; Huỳnh Văn Hồng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, trong năm 2019 với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền; sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, toàn  tỉnh đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra.

Nổi bật là kinh tế của tỉnh tăng trưởng cao, với 9,05%; thu nhập bình quân đầu người đạt 112 triệu đồng. Tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Các cấp, các ngành, địa phương tập trung chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nên đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những kết quả đạt được như trên có đóng góp tích cực của hệ thống dân vận toàn tỉnh, nhất là việc tuyên truyền, vận động và chăm lo cho nhân dân để nhân dân ngày càng tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, hưởng ứng tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ chung của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tuy nhiên, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là một số vấn đề bức xúc, ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân chậm giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở một số địa phương với nhân dân còn hạn chế.

Đồng chí cho rằng, công tác dân vận dù có nói hay, nhưng chỉ cần một cán bộ làm mất lòng dân, nhũng nhiễu dân, thì coi như công tác tuyên truyền không hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, cần phải khéo léo trong công tác vận động nhân dân, cái gì là nhu cầu chính đáng của nhân dân thì phải giải quyết thỏa đáng, phù hợp thực tế và phù hợp với lòng dân.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 Ban Dân vận Trung ương chọn chủ đề là “Năm Dân vận khéo”, vì vậy cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong tỉnh cần tiếp tục nêu cao trách nhiệm nêu gương, tăng cường công tác vận động quần chúng, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, cần chú trọng thực hiện công tác dân vận chính quyền, góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Tăng cường nắm bắt dư luận nhân dân, nhất là những địa bàn dễ phát sinh tình huống phức tạp để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, không để xảy ra những điểm “nóng” trên địa bàn.

Ngoài ra, cần chủ động nắm tình hình dân tộc, tôn giáo và tăng cường công tác dân vận ở những vùng này để đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhằm kích động, chia rẽ các dân tộc, tôn giáo; đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Tin và ảnh: Phương Hằng

.
.
;
.
.