Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Cập nhật lúc 10:50, Thứ Ba, 09/03/2021 (GMT+7)

(ĐN)- Sáng 9-3, Ban TVTU tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ (BVCTNB) năm 2021 theo hình thức trực tuyến từ Hội trường lớn của Trụ sở Tỉnh ủy đến các điểm cầu tại các cấp ủy trực thuộc tỉnh.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường, trực tiếp quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác BVCTNB.
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường, trực tiếp quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác BVCTNB.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường lớn của Trụ sở Tỉnh ủy có đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư và phó bí thư các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Tỉnh đoàn; lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo cấp phòng theo dõi về công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng.

Tại điểm cầu cấp huyện và tương đương, dự hội nghị có các đồng chí là Thường trực cấp ủy trực thuộc tỉnh; cấp ủy cấp huyện và tương đương; tập thể cán bộ, đảng viên ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc tỉnh; các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính Trụ sở Tỉnh ủy.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính Trụ sở Tỉnh ủy.

Đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị và trực tiếp quán triệt Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW, ngày 12-9-2019 của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện một số Điều trong Quy định số 126-QĐ/TW về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

Theo đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, BVCTNB là một nội dung của công tác tổ chức cán bộ. BVCTNB là bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ đường lối, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; bảo vệ Hiến pháp, pháp luật và bảo vệ cán bộ, đảng viên. BVCTNB có ý nghĩa vô cùng quan trọng, liên quan đến sự tồn vong của chế độ, sự sống còn của Đảng, sự an nguy của xã hội. BVCTNB chính là công việc hàng ngày trong công tác tổ chức cán bộ.

Với ý nghĩa, tầm quan trọng đó của công tác BVCTNB, Ban TVTU tổ chức hội nghị tập huấn này nhằm bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, nhận thức thống nhất, đầy đủ, toàn diện hơn về công tác BVCTNB cho cán bộ, đảng viên làm công tác BVCTNB, góp phần đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác BVCTNB của tỉnh, đáp ứng tình hình hiện nay.

Phương Hằng

.
.
;
.
.