Tổ chức thực hiện dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Cập nhật lúc 13:07, Thứ Hai, 16/08/2021 (GMT+7)

(ĐN) – Đó là một trong những yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 2733/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 11-8 về việc tổ chức thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính (TTHC) được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia và các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công bố theo quy định trên địa bàn tỉnh, được ban hành mới đây. Quyết định này có giá trị thay thế Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 14-6-2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Người dân đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận một cửa TP.Biên Hòa (Ảnh chụp trước ngày 27-4)
Người dân đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận một cửa TP.Biên Hòa (Ảnh chụp trước ngày 27-4)

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương rà soát các TTHC có phát sinh số lượng lớn, phối hợp với Bưu điện tỉnh để thống nhất thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, phối hợp tập huấn, hướng dẫn Bưu điện về việc nhận, gửi hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cho tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 13 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; cung cấp hồ sơ mẫu cho Bưu điện thực hiện đảm bảo hướng dẫn chính xác cho cá nhân, tổ chức, sử dụng dịch vụ. Đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn đến người dân, doanh nghiệp các TTHC có thực hiện dịch vụ bưu chính công ích bằng nhiều hình thức.

Cũng tại quyết định này, UBND tỉnh giao trách nhiệm Sở TT-TT hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh, định kỳ báo cáo kết quả tình hình triển khai thực hiện theo quy định.

Thảo Lâm

 

.
.
;
.
.