Tiết kiệm hơn 253 triệu kWh điện

Cập nhật lúc 14:53, Thứ Tư, 14/01/2015 (GMT+7)

Theo công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai trong năm 2014, toàn tỉnh đã tiết kiệm được hơn 253 triệu kwh điện năng. Trong đó, gần 800 doanh nghiệp có mức tiêu thụ điện lớn (hơn 50.000kWh/tháng) trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận tiết kiệm điện (TKĐ) 2% so với nhu cầu bình thường; 7 sở, ngành trong tỉnh ký kết quy chế phối hợp TKĐ với ngành điện lực; toàn tỉnh đã xây dựng được 70 “Thôn, ấp tiết kiệm điện” với gần 22.000 hộ gia đình tham gia.

Đứng đầu trong việc TKĐ ở trên địa bàn tỉnh năm 2014 là khối doanh nghiệp sản xuất công nghiệp với trên 173 triệu kWh, lĩnh vực chiếu sáng công cộng và sinh hoạt tiết kiệm được hơn 68 triệu kWh, con số này ở đơn vị hành chính sự nghiệp đạt gần 12 triệu kWh. Xác định doanh nghiệp sản xuất là các đơn vị tiêu thụ điện năng lớn nhất, trong năm 2014, Điện lực Đồng Nai đã tuyên truyền tiết kiệm điện cho gần 1.400 doanh nghiệp.

Cũng trong năm 2014, mô hình “Thôn, ấp tiết kiệm điện” đã thu hút gấp đôi số gia đình tham gia so với năm 2013, đạt gần 22.000 hộ gia đình và đã tiết kiệm được 10 triệu kWh điện năng tiêu thụ. Đây là một con số lớn, chứng tỏ người dân đã tự giác và có ý thức trong sử dụng điện năng. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng mô hình trên, bên cạnh đó, ngành điện sẽ ký kết quy chế phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, đưa tiêu chí TKĐ vào xét duyệt ấp, khu phố văn hóa.

Hiện Đồng Nai là một trong 3 tỉnh, thành phố tiêu thụ điện năng lớn nhất cả nước với sản lượng điện thương phẩm năm 2014 đạt hơn 9,2 tỷ kWh, bình quân điện năng thương phẩm trên đầu người đạt khoảng 3.200 kWh/người/năm. Năm 2014, dự kiến sản lượng điện thương phẩm của Đồng Nai khoảng 10 tỷ kWh, ngành điện đề ra mục tiêu tiết kiệm 270 triệu kWh điện.

Phạm Tùng

 

 

 

.
.
;
.
.