.

Ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền Tháng Hành động vì bình đẳng giới

Cập nhật lúc: 20:52, 24/11/2022 (GMT+7)
.

Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 sẽ được triển khai từ ngày 15-11 đến 15-12. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới; duy trì và nhân rộng các mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới…

Việc triển khai các hoạt động của Tháng hành động phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và tăng cường các hoạt động triển khai Tháng Hành động vì bình đẳng giới.            

My Ny