Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc 22:07, Thứ Ba, 20/09/2011 (GMT+7)

       (ĐN) – Sáng 20-9, tại hội trường Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị triển khai, quán triệt chỉ thị, kế hoạch của trung ương và của tỉnh về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ chủ chốt.

Khen thưởng các báo cáo viên xuất sắc Khen thưởng các báo cáo viên xuất sắc
Khen thưởng các báo cáo viên xuất sắc

       Hội nghị đã nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng, Kế hoạch 35-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; báo cáo tổng kết 5 năm công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần VIII (2005-2010).

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt mục tiêu, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân và các tầng lớp nhân dân, thông qua đó góp phần xây dựng Đảng. Đồng chí yêu cầu trong tổ chức thực hiện, cần phải cụ thể hóa các nội dung học tập, trong đó đặc biệt nhấn mạnh, việc làm theo cần thể hiện cụ thể trong công việc hàng ngày; đồng thời quan tâm xây dựng các điển hình là cán bộ lãnh đạo, quản lý và những người thường xuyên tiếp xúc với dân.

      Dịp này, các tập thể và cá nhân là báo cáo viên xuất sắc (giai đoạn 2005-2010) cũng đã được Tỉnh ủy và UBND tỉnh khen thưởng.

      T. Thúy

 

.
.
;
.
.