Tòa án dừng phiên tòa sơ thẩm?

Cập nhật lúc 22:19, Thứ Tư, 14/08/2019 (GMT+7)

 Hỏi: Tôi là bị đơn trong vụ án “yêu cầu bồi thường ngoài hợp đồng”, sau phần đặt câu hỏi giữa các bên, chủ tọa phiên tòa đặt câu hỏi đối với các đương sự. Nhận thấy còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên hội đồng xét xử vào hội ý, sau đó ra tuyên tạm dừng phiên tòa để thu thập thêm chứng cứ.

Xin hỏi hội đồng xét xử tạm dừng phiên tòa như vậy đúng không? Xin được luật sư hướng dẫn.

Nguyễn Khải Hoàn (huyện Vĩnh Cửu)

Trả lời: Đối với vụ án dân sự, trong quá trình xét xử, hội đồng xét xử có quyền quyết định tạm ngừng phiên tòa khi có một trong các căn cứ sau:

 - Do tình trạng sức khỏe hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan khác mà người tiến hành tố tụng (thành viên hội đồng xét xử, kiểm sát viên…) hoặc của người tham gia tố tụng (nguyên đơn, bị đơn, người liên quan…) không thể tiếp tục tham gia phiên tòa, trừ trường hợp họ có yêu cầu xét xử vắng mặt.

- Cần phải xác minh, thu thập bổ sung tài liệu, chứng cứ mà nếu không thực hiện thì không thể giải quyết được vụ án và không thể thực hiện được ngay tại phiên tòa...

Như vậy, việc hội đồng xét xử tạm dừng phiên tòa là đúng quy định của pháp luật. Mặt khác, Bộ luật Tố tụng dân sự cũng quy định: việc tạm ngừng phiên tòa phải được ghi vào biên bản phiên tòa, thời hạn tạm ngừng là không quá 1 tháng kể từ ngày hội đồng xét xử quyết định tạm ngừng phiên tòa. Hết thời hạn này, nếu lý do để ngừng phiên tòa không còn thì hội đồng xét xử tiếp tục tiến hành phiên tòa. Trường hợp lý do để ngừng phiên tòa chưa được khắc phục thì hội đồng xét xử ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự và phải thông báo bằng văn bản cho những người tham gia tố tụng và viện kiểm sát cùng cấp về thời gian tiếp tục phiên tòa.

LS.Ngô Văn Định

.
.
;
.
.