Gặp khó vì quy hoạch chồng quy hoạch

Cập nhật lúc 08:55, Thứ Ba, 28/08/2018 (GMT+7)

Nhiều địa phương trong tỉnh đang gặp khó khăn do công trình, dự án đầu tư thiếu đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác như: quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch giao thông.

Dự án đường 767 (đi qua địa phận huyện Trảng Bom - Vĩnh Cửu) trong quy hoạch giao thông bị lệch tim đường so với thực tế vì lỗi trong biên tập bản đồ.
Dự án đường 767 (đi qua địa phận huyện Trảng Bom - Vĩnh Cửu) trong quy hoạch giao thông bị lệch tim đường so với thực tế vì lỗi trong biên tập bản đồ.

Các sở, ngành và địa phương của tỉnh đang tập trung triển khai hàng loạt giải pháp nhằm khắc phục sự chồng chéo, thiếu đồng bộ nói trên để các công trình, dự án thực hiện đúng quy định. 

* Hàng ngàn vị trí chưa đồng bộ

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó giám đốc  Sở Tài nguyên - môi trường cho biết, toàn tỉnh có 2.308 vị trí chưa đồng bộ giữa bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt với bản đồ quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch giao thông. Trong đó, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch nông thôn mới đứng đầu về sự thiếu đồng bộ với gần 2 ngàn vị trí.

Phó chủ tịch UBND Võ Văn Chánh thống nhất với các giải pháp gỡ khó trong quy hoạch mà Sở Tài nguyên - môi trường đưa ra nhưng đề nghị quá trình thực hiện phải đúng quy trình, quy định. Các sở, ngành phải thống nhất với nhau và đôn đốc, hỗ trợ các huyện cùng tập trung hoàn tất công tác cập nhật, bổ sung để các quy hoạch đồng bộ với nhau trong thời gian sớm nhất.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự chênh nhau giữa các quy hoạch gồm: các công trình, dự án đã có hiện trạng cập nhật vào bản đồ quy hoạch sử dụng đất, nhưng chưa được cập nhật vào bản đồ các quy hoạch còn lại. Các công trình, dự án (chủ yếu là các trụ sở, nhà văn hóa, sân thể thao ấp) đã được thực hiện nhưng chưa cập nhật vào bản đồ quy hoạch nông thôn mới. Ngoài ra, có hàng chục vị trí đường giao thông, bản đồ quy hoạch sử dụng đất cập nhật đúng hiện trạng đã thực hiện hoặc theo ranh giới thu hồi đất, nhưng trong quy hoạch giao thông lại lệch tim đường so với thực tế. Sự thiếu đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch nông thôn mới chủ yếu do các dự án khi cập nhật, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chưa có nhu cầu cập nhật quy hoạch nông thôn mới... 

Ông Lê Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch chia sẻ: “Nhơn Trạch có nhiều khu công nghiệp thu hút rất đông lao động từ các nơi khác đổ về khiến lượng người tạm trú dài hạn tại địa phương rất lớn. Địa phương phải mượn nhà văn hóa xã, ấp làm nơi dạy học vì thiếu trường học. Khó khăn hiện nay là trong đầu tư xây dựng một số trường học vướng về quy hoạch sử dụng đất dù đây là đất công cộng”. Theo ông Dũng, huyện có 16 vị trí sai về quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch giao thông nhưng chủ yếu do sai sót trong quá trình biên tập bản đồ hoặc mang tính cục bộ, do đó địa phương sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Chỉ ra khó khăn do vướng quy hoạch trong lĩnh vực đầu tư các trạm kinh doanh xăng dầu, ông Thái Thanh Phong, Phó giám đốc Sở Công thương nêu dẫn chứng: “Việc đầu tư các trạm xăng dầu hiện đang phải dừng lại do vướng về quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch nông thôn mới. Theo quy hoạch xăng dầu, toàn tỉnh có 37 điểm được tỉnh phê duyệt đầu tư đến năm 2020.  Các dự án trên đã được cấp mã số, cấp số tờ, số thửa nhưng chưa được cập nhật trong quy hoạch xây dựng cũng như quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông...”. Sở kiến nghị UBND tỉnh cho phép cập nhật các quy hoạch cho các dự án đầu tư trạm xăng dầu.

* Sớm khắc phục

Theo ông Nguyễn Thanh Đạm, Trưởng phòng Kế hoạch - tài chính Sở Giao thông - vận tải, sự chưa đồng bộ giữa quy hoạch giao thông và quy hoạch sử dụng đất chủ yếu do có sự chênh nhau trên bản đồ của các sở. Vì chỉ cần sai 1mm trên bản đồ thì ngoài thực tế chênh hàng chục mét, gây ảnh hưởng đến nhiều dự án đường giao thông. Sở Giao thông - vận tải sẽ cập nhật và hiệu chỉnh lại trên bản đồ cho phù hợp.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó giám đốc Sở Xây dựng nhận xét quy hoạch nông thôn mới được các huyện lập trong giai đoạn 2008-2013 nên đến nay một số nội dung không còn phù hợp, nhưng để điều chỉnh cần có sự thống nhất giữa các sở, ngành về từng nội dung cụ thể trước khi cập nhật cho thống nhất về các quy hoạch. Riêng Sở Xây dựng đang chuẩn bị hồ sơ chuyển sang Sở Tài nguyên - môi trường trong tháng 9.

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy hoạch, Sở Tài nguyên - môi trường cũng đưa ra nhóm kiến nghị. Những giải pháp cần làm ngay như: chỉnh sửa những sai sót về kỹ thuật trong biên tập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; cập nhật các dự án, công trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định điều chỉnh sau khi quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được phê duyệt. Bổ sung những dự án thực sự cấp bách trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... Sở cũng kiến nghị UBND tỉnh chấp nhận cho triển khai các dự án theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới và các quy hoạch ngành khác cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới phải đảm bảo phù hợp quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện...

Bình Nguyên 

.
.
;
.
.