Ngày 1-4, cả nước tiến hành điều tra dân số, nhà ở

Cập nhật lúc 14:13, Thứ Tư, 19/03/2014 (GMT+7)

1/4, cả nước tiến hành điều tra dân số, nhà ở

Thứ ba 18/03/2014 17:48

(VTV Online) -

Đây là cuộc điều tra chọn mẫu có quy mô lớn, được triển khai sau 5 năm kể từ cuộc Tổng điều tra dân số nhà ở năm 2009.

1/4, cả nước tiến hành điều tra dân số, nhà ở

Cuộc điều tra dân số sẽ bắt đầu vào lúc 7h00 ngày 1/4/2014 và kết thúc vào ngày 20/4/2014. (Ảnh: Tuổi trẻ)

 

Cuộc điều tra này sẽ kéo dài trong 20 ngày trên phạm vi toàn quốc. Điều tra sẽ bao gồm 5% số hộ dân cư cả nước, được chọn từ 20% địa bàn điều tra. Các điều tra viên sẽ đến phỏng vấn trực tiếp các hộ gia đình để thu thập thông tin về tình trạng kết hôn, lịch sử sinh đẻ của phụ nữ, số người sinh ra và mất đi, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, thông tin về nhà ở, một số tiện nghi sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư…

Cuộc điều tra dân số và nhà ở lần này sẽ là cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm vừa qua; cung cấp thông tin phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020.

Hiện nay, các cơ quan thuộc ngành thống kê trên cả nước bắt đầu tập huấn cho điều tra viên, chuẩn bị tốt nhất cho cuộc điều tra quan trọng này.

- See more at: http://vtv.vn/Thoi-su/14-ca-nuoc-tien-hanh-dieu-tra-dan-so-nha-o/108398.vtv#sthash.NPC1gCs2.dpuf

1/4, cả nước tiến hành điều tra dân số, nhà ở

Thứ ba 18/03/2014 17:48

(VTV Online) -

Đây là cuộc điều tra chọn mẫu có quy mô lớn, được triển khai sau 5 năm kể từ cuộc Tổng điều tra dân số nhà ở năm 2009.

1/4, cả nước tiến hành điều tra dân số, nhà ở

Cuộc điều tra dân số sẽ bắt đầu vào lúc 7h00 ngày 1/4/2014 và kết thúc vào ngày 20/4/2014. (Ảnh: Tuổi trẻ)

 

Cuộc điều tra này sẽ kéo dài trong 20 ngày trên phạm vi toàn quốc. Điều tra sẽ bao gồm 5% số hộ dân cư cả nước, được chọn từ 20% địa bàn điều tra. Các điều tra viên sẽ đến phỏng vấn trực tiếp các hộ gia đình để thu thập thông tin về tình trạng kết hôn, lịch sử sinh đẻ của phụ nữ, số người sinh ra và mất đi, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, thông tin về nhà ở, một số tiện nghi sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư…

Cuộc điều tra dân số và nhà ở lần này sẽ là cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm vừa qua; cung cấp thông tin phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020.

Hiện nay, các cơ quan thuộc ngành thống kê trên cả nước bắt đầu tập huấn cho điều tra viên, chuẩn bị tốt nhất cho cuộc điều tra quan trọng này.

- See more at: http://vtv.vn/Thoi-su/14-ca-nuoc-tien-hanh-dieu-tra-dan-so-nha-o/108398.vtv#sthash.NPC1gCs2.dpuf

1/4, cả nước tiến hành điều tra dân số, nhà ở

Thứ ba 18/03/2014 17:48

(VTV Online) -

Đây là cuộc điều tra chọn mẫu có quy mô lớn, được triển khai sau 5 năm kể từ cuộc Tổng điều tra dân số nhà ở năm 2009.

1/4, cả nước tiến hành điều tra dân số, nhà ở

Cuộc điều tra dân số sẽ bắt đầu vào lúc 7h00 ngày 1/4/2014 và kết thúc vào ngày 20/4/2014. (Ảnh: Tuổi trẻ)

 

Cuộc điều tra này sẽ kéo dài trong 20 ngày trên phạm vi toàn quốc. Điều tra sẽ bao gồm 5% số hộ dân cư cả nước, được chọn từ 20% địa bàn điều tra. Các điều tra viên sẽ đến phỏng vấn trực tiếp các hộ gia đình để thu thập thông tin về tình trạng kết hôn, lịch sử sinh đẻ của phụ nữ, số người sinh ra và mất đi, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, thông tin về nhà ở, một số tiện nghi sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư…

Cuộc điều tra dân số và nhà ở lần này sẽ là cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm vừa qua; cung cấp thông tin phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020.

Hiện nay, các cơ quan thuộc ngành thống kê trên cả nước bắt đầu tập huấn cho điều tra viên, chuẩn bị tốt nhất cho cuộc điều tra quan trọng này.

- See more at: http://vtv.vn/Thoi-su/14-ca-nuoc-tien-hanh-dieu-tra-dan-so-nha-o/108398.vtv#sthash.NPC1gCs2.dpuf

Đây là cuộc điều tra chọn mẫu có quy mô lớn, được triển khai sau 5 năm kể từ cuộc Tổng điều tra dân số nhà ở năm 2009.

Cuộc điều tra dân số sẽ bắt đầu vào lúc 7h00 ngày 1/4/2014 và kết thúc vào ngày 20/4/2014.
Cuộc điều tra dân số sẽ bắt đầu vào lúc 7h00 ngày 1/4/2014 và kết thúc vào ngày 20/4/2014.

Cuộc điều tra này sẽ kéo dài trong 20 ngày trên phạm vi toàn quốc. Điều tra sẽ bao gồm 5% số hộ dân cư cả nước, được chọn từ 20% địa bàn điều tra. Các điều tra viên sẽ đến phỏng vấn trực tiếp các hộ gia đình để thu thập thông tin về tình trạng kết hôn, lịch sử sinh đẻ của phụ nữ, số người sinh ra và mất đi, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, thông tin về nhà ở, một số tiện nghi sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư…

Cuộc điều tra dân số và nhà ở lần này sẽ là cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm vừa qua; cung cấp thông tin phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020.

Hiện nay, các cơ quan thuộc ngành thống kê trên cả nước bắt đầu tập huấn cho điều tra viên, chuẩn bị tốt nhất cho cuộc điều tra quan trọng này.

(VTV Online)

.
.
;
.
.