Đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ tỉnh

Cập nhật lúc 22:18, Thứ Tư, 03/08/2016 (GMT+7)

(ĐN)- Thực hiện đề án của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”, Ủy ban MTTQ tỉnh vừa đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử http://ubmttq.dongnai.gov.vn. Việc vận hành trang thông tin này giúp hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên, tầng lớp nhân dân có thêm kênh thông tin tìm hiểu về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các vấn đề liên quan đến công tác Mặt trận, các sự kiện diễn ra trong tỉnh, trong nước và thế giới.

Giao diện website Ủy ban MTTQ tỉnh.
Giao diện website Ủy ban MTTQ tỉnh.

Trước đó, nhằm phục vụ tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp Sở Khoa học - công nghệ đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử với địa chỉ truy cập http://www.dulieubaucu.dongnai.gov.vn, để các tổ chức thành viên và ủy ban MTTQ các cấp khai thác, sử dụng và phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân về công tác bầu cử. Đến nay trang thông tin điện tử này đã có trên 94.300 lượt truy cập.

Dương An

 

 

.
.
;
.
.