Xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp

Cập nhật lúc 21:17, Thứ Sáu, 14/06/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị dựa trên cơ sở nội dung chuẩn mực đạo đức, lối sống đã được xây dựng từ các năm trước, nghiên cứu, bổ sung các chuẩn mực về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp phù hợp với đặc thù công việc đơn vị mình.

Nội dung chuẩn mực được niêm yết trước trụ sở cơ quan, nơi dễ nhìn để cán bộ, công chức, viên chức học tập và làm theo. Đến nay, tất cả cơ quan đơn vị trong khối đã xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đơn vị mình theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dương An

.
.
;
.
.