Tổ chức hơn 30 lớp học tập về tấm gương của Bác Hồ

Cập nhật lúc 21:38, Thứ Tư, 17/07/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối biên soạn và bổ sung nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng đảng, đảng viên mới và các lớp cập nhật kiến thức thường xuyên cho cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị trong khối.

Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy khối đã tổ chức được trên 30 lớp bồi dưỡng cho gần 4 ngàn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sinh viên các cơ quan, đơn vị, trường học tham gia học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phương Hằng

.
.
;
.
.