150 cán bộ, phóng viên, biên tập viên tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Cập nhật lúc 15:59, Thứ Hai, 09/11/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Trong hai ngày: 9 và 10-11, tại TP.Hồ Chí Minh, Bộ TT-TT phối hợp với cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí phía Nam.

 Đại diện Hội đồng Giáo dục QP-AN trao đổi các chuyên đề tại lớp tập huấn
Đại diện Hội đồng Giáo dục QP-AN trao đổi các chuyên đề tại lớp tập huấn

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ TT-TT Phạm Minh Tiến nhấn mạnh, công tác giáp dục QP&AN có vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong thời kỳ mới. Vì vậy, ngày 3-5-2007, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP-AN trong tình hình mới và ngày 19-6-2013, Quốc hội cũng đã thông qua Luật Giáo dục QP-AN.

Vụ trưởng Phạm Minh Tiến lưu ý, để công tác giáo dục QP-AN ngày càng có hiệu quả, đi vào chiều sâu, có sự lan tỏa vững chắc, tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hiểu sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lực lượng báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng thông tin đúng mức cho toàn dân về nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới. Bộ TT-TT đề nghị cán bộ, phóng viên, biên tập viên tham dự tập huấn đầy đủ, nghiêm túc để nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về vấn đề QP-AN và tuyên truyền có hiệu quả nhiệm vụ này, góp phần định hướng thông tin đúng mức cho toàn dân về nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới.

Trong thời gian tập huấn, học viên được các thành viên Hội đồng Giáo dục QP-AN Trung ương truyền đạt nội dung các chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng trong tình hình mới; đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; những vấn đề về an toàn thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước…

Nguyệt Hà

.
.
;
.
.