Thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh trên lĩnh vực văn hóa - xã hội

Cập nhật lúc 19:56, Thứ Tư, 24/11/2021 (GMT+7)

(ĐN)- Chiều 24-11, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết chuyên đề trình Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh.

Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Ngọc Kim Mai phát biểu tại cuộc họp
Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Ngọc Kim Mai phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận một số dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực văn hóa - xã hội về: chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập của ngành Giáo dục; quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh.

Các thành viên Ban Văn hóa - xã hội và các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến với từng nội dung thẩm tra; đồng thời, đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo làm rõ một số nội dung liên quan đến các dự thảo nghị quyết nêu trên.

Trong đó, đối với dự thảo nghị quyết quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, các đại biểu cho rằng, việc ban hành nghị quyết này là rất cần thiết nhằm giúp cho các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập có điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn để phục vụ, chăm lo cho trẻ; đồng thời, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với công nhân lao động và đội ngũ giáo viên mầm non đang trực tiếp chăm sóc trẻ. Song nhiều ý kiến cũng cho rằng, cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc thêm về nội dung mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ, danh mục trang thiết bị hỗ trợ… được quy định trong nghị quyết. Qua đó giúp cho nghị quyết sau khi ban hành đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng, phù hợp với tình hình thực tế và đặc thù của địa phương...

Từ đóng góp ý kiến của các đại biểu về các dự thảo thảo nghị quyết, Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Ngọc Kim Mai đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, điều chỉnh một số nội dung nhằm hoàn thiện chất lượng nội dung và thể thức trình bày các tờ trình, dự thảo nghị quyết để chuẩn bị trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh sắp tới.

Hồ Thảo

.
.
;
.
.