2 di tích được xếp hạng cấp tỉnh năm 2023

Cập nhật lúc 22:05, Thứ Sáu, 03/02/2023 (GMT+7)

Ngày 31-1, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định về xếp hạng 2 di tích cấp tỉnh trong năm 2023. Các di tích được xếp hạng cấp tỉnh nằm trên địa bàn 2 huyện Nhơn Trạch và Định Quán. Trong đó, Quyết định số 129/QĐ-UBND về xếp hạng di tích khảo cổ Gò Me (xã Vĩnh Thanh, H.Nhơn Trạch) và Quyết định số 130/QĐ-UBND về xếp hạng di tích lịch sử đình Định Quán (TT.Định Quán, H.Định Quán).

Theo các quyết định xếp hạng di tích, UBND tỉnh nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ. Trong trường hợp đặc biệt, sử dụng đất đai ở các di tích phải được phép của Chủ tịch UBND tỉnh. UBND H.Nhơn Trạch và H.Định Quán thực hiện quyền quản lý nhà nước đối với di tích nói trên theo Luật Di sản văn hóa. Sở VH-TTDL có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, đề ra phương án tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử của di tích.  

My Ny

.
.
;
.
.