Hổng khả thi

Cập nhật lúc 22:38, Chủ Nhật, 08/03/2015 (GMT+7)

- Một cuộc điều tra xã hội đề tài cấp nhà nước về việc xây dựng “Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” được thực hiện trên phạm vi cả nước. Kết quả điều tra cho thấy: Giả dối, bệnh thành tích và thiếu ý thức pháp luật là ba căn bệnh đứng đầu trong 33 tật xấu cơ bản của người Việt cần được loại bỏ!

- Cần gì điều tra, cái chuyện thiếu ý thức pháp luật hay căn bệnh giả dối…, ông chỉ cần ra đường là thấy. Mà cái quan trọng bây giờ là tìm ra giải pháp để hạn chế và đi đến loại bỏ các tật xấu ấy!

- Giải pháp thì nhóm nghiên cứu cũng kiến nghị nhiều lắm nhưng cũng không dễ thực hiện. Tui ước chi giờ khoa học hiện đại phát minh ra một cỗ máy.

- Máy gì?

- Máy đọc ý nghĩ. Nếu có cái máy đó, chẳng ai có che giấu điều gì. Xã hội sẽ được thông tin đầy đủ, kịp thời, trung thực nhất. Sự thẳng thắn và minh bạch sẽ lên ngôi.

- Tui hổng dám tưởng tượng xã hội sẽ ra sao nếu có cái máy như ông nói. Đảo lộn ghê gớm lắm!

- Thì mọi người phải sống trung thực với nhau. Tôi thấy ít nhất là có thể ứng dụng máy vào chống tham nhũng sẽ rất hiệu quả! Chỉ cần đem cái máy này vào một cuộc họp là có thể kiểm tra mọi phát biểu có trung thực hay không. Thậm chí máy có thể đọc luôn những ý nghĩ của các vị trong cuộc họp không bao giờ phát biểu gì cả, lúc nào cũng đồng thuận.

- Ôi trời ơi, về lý thuyết thì nếu có cái máy như vậy thì quý quá. Người ta sẽ rèn luyện để sống trung thực hơn, nhưng tui cá với ông là chẳng mấy ai cho ứng dụng cái máy này đâu. Giải pháp máy đọc ý nghĩ của ông hổng khả thi đâu!

BA PHA

.
.
;
.
.