"Đầu tàu" dẫn dắt cộng đồng...

Cập nhật lúc 20:07, Thứ Ba, 09/11/2021 (GMT+7)

Trong một dịp tiếp các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu của cả nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Các già làng, trưởng bản, người có uy tín là những người tiêu biểu, gương mẫu, là điểm tựa cho mọi điểm tựa khác”. Vì vậy, việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín tiêu biểu trong vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống là nhiệm vụ rất quan trọng của cấp ủy, chính quyền các địa phương nhằm phát huy vai trò của lực lượng đặc biệt này vào sự phát triển chung của đất nước.

Cả nước hiện có trên 30 ngàn người có uy tín trong cộng đồng các DTTS. Thời gian qua, lực lượng này bằng uy tín và trách nhiệm của mình đã trở thành “cầu nối” quan trọng giữa Đảng, chính quyền với đồng bào các DTTS. Vai trò “đầu tàu” của những người có uy tín đã và đang đảm bảo sự vận hành của cộng đồng thông qua việc giữ gìn phong tục tập quán, văn hóa, bản sắc các DTTS; ổn định trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất ở địa phương đồng thời tích cực tham gia giải quyết mối quan hệ với các cộng đồng khác… Đặc biệt, thông qua người uy tín, công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng bào các DTTS hiểu và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phát huy hiệu quả. Nhận thức của đồng bào các DTTS nhờ đó ngày càng được nâng cao, từng bước xóa dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Không ít hộ gia đình DTTS đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu bằng chính khả năng của mình.

Trong thời điểm cả nước gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 hoành hành, những người uy tín trong đồng bào DTTS đã không ngại vất vả, ngày đêm “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Họ cũng là lực lượng chủ lực của các buổi lấy mẫu, tiêm chủng ở cộng đồng dân cư, tham gia cùng lúc nhiều nhiệm vụ được giao phó, không nề hà gian khổ. Tiếng nói của người uy tín đã được bà con lắng nghe, tôn trọng và chấp hành. Vì thế mà ở nhiều địa phương, dịch bệnh đã không bùng phát ở vùng đồng bào DTTS, góp phần quan trọng vào công tác kiểm soát dịch bệnh thành công.

Như tại Đồng Nai, dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng những “vùng xanh” ở các làng dân tộc Chơro, Châu Mạ, Hoa… lại là điểm sáng trong kiểm soát dịch bệnh. Thành quả này có được chính là nhờ vào sự góp phần của đội ngũ những người uy tín xông xáo, nhiệt tình và trách nhiệm.

Đồng Nai hiện cũng là địa phương có đông đồng bào DTTS, với trên 198 ngàn người sống rải rác, xen kẽ trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc nhiều thành phần dân tộc. Toàn tỉnh đã tập hợp, quy tụ được hơn 200 người có uy tín để làm “điểm tựa” cho đồng bào DTTS. Lực lượng này đã và đang là nòng cốt trong các phong trào ở vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng này trong giai đoạn hiện nay, rất cần những chính sách có sự đầu tư bài bản, đúng tầm. Trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng để lựa chọn được những người uy tín thật sự tiêu biểu phải được đặc biệt chú trọng nhằm nâng cao năng lực, xây dựng và hoàn thiện khả năng dẫn dắt cộng đồng cho người uy tín, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Minh Ngọc

.
.
;
.
.