Bỏ 19 quyết định quy hoạch hệ thống kinh doanh xăng dầu, rượu, thuốc lá

Cập nhật lúc 21:50, Thứ Hai, 13/08/2018 (GMT+7)

(ĐN) - UBND tỉnh đã có Quyết định 1898/QĐ-UBND bãi bỏ 17 quyết định liên quan đến quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Các quyết định được bãi bỏ như: phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 được ký từ năm 2003 đến năm 2017. Cùng với đó, Quyết định 1898/QĐ/UBND cũng bãi bỏ 2 quyết định liên quan đến phê duyệt quy hoạch hệ thống kinh doanh rượu và mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá có định hướng đến năm 2025.

Vân Nam

.
.
;
.
.