Cần phát triển thêm 83 ngàn đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Cập nhật lúc 21:57, Thứ Hai, 13/08/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Toàn tỉnh hiện có hơn 2,4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 82,3% tổng số dân. Tỷ lệ này thấp hơn tỷ lệ bình quân của cả nước (86,9%). Những địa phương có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế dưới 80% là: Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ.

Theo lãnh đạo một số địa phương, một bộ phận người nghèo tại địa phương đã thoát nghèo nhưng tình hình kinh tế còn khó khăn, không có điều kiện để mua bảo hiểm. Ngoài ra, đối tượng học sinh, sinh viên, đặc biệt là sinh viên các trường cao đẳng, đại học cũng tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt yêu cầu. Toàn tỉnh hiện còn hơn 19 ngàn học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế.

Để hoàn thành mục tiêu đạt tỷ lệ bao phủ 84,5% tổng dân số, từ nay đến cuối năm 2018, ngành bảo hiểm cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện có hiệu quả các giải pháp để vận động, phát triển thêm hơn 83 ngàn đối tượng tham gia. Đặc biệt, cần phải tuyên truyền, giải thích để người dân thấy được lợi ích khi tham gia bảo hiểm.

Lộc Dung

.
.
;
.
.