Đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Tạo sức mạnh từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc 20:57, Thứ Hai, 18/05/2020 (GMT+7)

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, 4 năm qua, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng nhiều phương pháp, cách làm phù hợp với từng đơn vị, địa phương, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo trao giải cuộc thi viết 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Huy Anh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo trao giải cuộc thi viết 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Huy Anh

Trả lời phỏng vấn Báo Đồng Nai, đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, từ đó tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác của tỉnh.

Linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện

* Xin đồng chí cho biết những cách làm hay, sáng tạo của Đồng Nai trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?

- Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thời gian qua đã được các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Theo đó, Ban TVTU và các cấp ủy đã chủ động tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề hằng năm cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: mời báo cáo viên giới thiệu chuyên đề và phát sóng trực tiếp trên Đài PT-TH Đồng Nai; ghi hình và in ra đĩa DVD cung cấp cho cơ sở; thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm bàn các giải pháp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05; tổ chức các hội thi thuyết trình, duy trì các chuyên trang, chuyên mục trên báo, đài để tuyên truyền về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Trong thực hiện Chỉ thị 05, nhiều cấp ủy đã chú trọng lựa chọn nội dung đột phá để tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực như: xây dựng quy chế, quy định về việc định kỳ trao đổi, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, doanh nghiệp; tăng cường trao đổi, đối thoại nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm... Qua đó góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, mang lại sự đoàn kết trong nội bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị.

Hằng năm, cán bộ, đảng viên đã xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của mình và được các cấp ủy theo dõi, giám sát, coi đây là một trong những tiêu chuẩn để kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên cuối năm. Nhờ đó, nhiều cán bộ, đảng viên đã khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, tận tụy với công việc, tận tụy với nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

* Với những cách làm hay, sáng tạo, chúng ta đã thu được những kết quả nổi bật nào trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Đồng Nai, thưa đồng chí?

- Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đồng Nai trong 4 năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ; có tác động mạnh mẽ đến đời sống văn hóa, tinh thần của xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị...

Qua thực hiện Chỉ thị 05, nhiều cán bộ đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, có tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”.

Kết hợp giữa “xây” và “chống”

* Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 có gặp khó khăn, tồn tại, hạn chế gì, thưa đồng chí?

- Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05, bên cạnh những kết quả đạt được là khá toàn diện, vẫn còn một số hạn chế, đó là: một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện chưa tạo được sự chuyển biến toàn diện, rõ nét, nhất là chưa tập trung thực hiện những khâu đột phá và chậm giải quyết kịp thời, giải quyết có kết quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị nên vẫn còn tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp của người dân. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chi bộ chuyên đề ở một số nơi chưa thực sự được quan tâm.

Một số nơi, tinh thần tự phê bình và phê bình vẫn còn yếu, chưa chủ động phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, thậm chí có cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo ở các cơ quan Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang thiếu tự giác, chưa thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

* Theo đồng chí, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả cao hơn nữa, trong thời gian tới, tỉnh cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp gì?

- Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục hạn chế trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới, các cấp ủy và tổ chức Đảng cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05. Qua đó, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, đổi mới nội dung, hình thức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị. Phải xác định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Vì vậy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn với việc thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; các quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm; về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong việc gương mẫu đi đầu nêu gương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu của ban tuyên giáo cấp ủy các cấp, với tinh thần năng động, sáng tạo, chủ động tìm tòi để thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt kết quả thiết thực, hiệu quả.

Quan tâm và coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cá nhân, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, phải làm cho mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, mọi người dân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng đạo đức, nền tảng văn hóa, tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kết hợp giữa “xây” và “chống”. Phải thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, xử lý nghiêm minh các sai phạm mới có tác dụng răn đe, phòng, chống có hiệu quả sự suy thoái, tiêu cực.

* Xin cảm ơn đồng chí!

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao đạo đức công vụ

“Nhiều địa phương, đơn vị xác định đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp làm khâu đột phá, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính sáng tạo, chủ động giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tổ chức trong hệ thống chính trị xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho địa phương, đơn vị và cộng đồng, gắn với yêu cầu nhiệm vụ phát triển của địa phương, đơn vị và ngày càng có sức lan tỏa cao” - Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo.

Phương Hằng (thực hiện)

 


 

.
.
.
.
.